W związku z nowym prawem, które weszło w życie 1 stycznia 2018, odnośnie uiszczania opłaty recyklingowej za reklamówki,...